Thursday, July 18, 2024
spot_img
HomeSóng ElliottBÀI 5: SÓNG ĐIỀU CHỈNH - CORRECTIVE WAVE - ZIGZAG

BÀI 5: SÓNG ĐIỀU CHỈNH – CORRECTIVE WAVE – ZIGZAG

Ngược lại với sóng đẩy (Impulse wave), sóng điều chỉnh (Corrective wave) là các con sóng đi ngược với xu hướng chính. Nó đơn giản là giai đoạn tạm nghỉ của xu hướng chính chứ không phải xu hướng chính đó đã chấm dứt. Sóng điều chỉnh có thể ở dưới dạng 1 con sóng, hoặc 1 đoạn giá đi ngang tích luỹ, với đặc tính yếu ớt hơn, và chậm chạp hơn sóng đẩy. Đây là các giai đoạn thị trường nghỉ ngơi sau 1 đoạn giá mạnh.

1 sóng điều chỉnh trong 1 xu hướng tăng bao gồm các đoạn giá giảm nhẹ, tạo các đỉnh thấp hơn, hoặc có thể đi ngang. Điều quan trọng là sóng điều chỉnh bao gồm CÁC HỖN HỢP NẾN TĂNG VÀ GIẢM VỚI THÂN NẾN NHỎ. Đây là đặc điểm quan trọng để phân biệt với sóng đẩy.

Mô hình sóng điều chỉnh (Corrective wave) là mô hình gồm 3 sóng ngược xu hướng với mô hình sóng chủ (Impulse).

Để dễ phân biệt sóng điều chỉnh với sóng chủ, chúng được đánh dấu theo các chữ cái A-B-C, W-X-Y-Z (sóng chủ được đánh số từ 1-5)

Sóng điều chỉnh (Corrective wave) được chia làm 3 dạng mô hình chính:

  • Mô hình sóng Zigzig
  • Mô hình sóng Flat
  • Mô hình sóng Triangel (tam giác)

Mô hình sóng Zigzag (ZZ)

Mô hình sóng Zigzag (ZZ) có cấu trúc 3 sóng được đánh dấu A-B-C, nhìn chung di chuyển ngược với xu hướng chính. Mô hình ZigZag thường xuất hiện ở sóng A, sóng X hoặc sóng 2. Nó cũng thường xuất hiện ở sóng B là một phần của mô hình Flat, một phần của mô hình tam giác và đôi khi ở sóng 4. Đây là một trong những mô hình sóng Elliott điều chỉnh phổ biến nhất.

Mô hình ZigZag đơn (Single ZigZag) gồm 3 sóng. Mô hình Double ZigZag gồm 7 sóng được chia tách bằng sóng X ở giữa. Mô hình Triple ZigZag gồm 11 sóng được chia tách bằng 2 sóng X ở giữa. Cấu trúc bên trong của sóng 3 trong Single ZigZag là 5-3-5, trong Double ZigZag là 5-3-5-3-5-3-5.

Sự trình bày hiện đại hơn về mô hình Double ZigZag sử dụng kiểu WXY thay vì ABCXABC. Theo cách này thì 2 zigzag của cấp độ sóng nhỏ hơn liên kết với nhau bằng những sóng ở cấp độ cao hơn. Như vậy thay vì sử dụng 7 sóng (ABCXABC) thì phân tích đồ thị ngày có thể sử dụng kiểu 3 sóng (WXY). Theo phương pháp này thì mô hình Triple ZigZag được biểu diễn là WXYXZ thay vì ABCXABCXABC. Theo cách này thì số sóng được giản lược thành 5 sóng thay vì 11 sóng.

Quy tắc mô hình sóng Zigzag

Sóng A phải theo mô hình Impulse (IM) hoặc Leading Diagonal (LD).

Sóng B chỉ có thể là mô hình sóng điều chỉnh và phải ngắn hơn sóng A về khoảng cách giá.

Sóng C phải theo mô hình Impulse (IM) hoặc Ending Diagonal (ED).

Sóng C có thể là mô hình Ending Diagonal (ED) nếu sóng A là mô hình Leading Diagonal (LD).

Các biến thể của mô hình sóng Zigzag

Mô hình sóng Zigzag Running

Với mô hình Zigzag Running thì điểm cuối của sóng C không vượt qua điểm cuối của sóng A

Mô hình sóng Zigzag Elongated

Với mô hình Zigzag Elongated thì sóng C rất dài so với sóng A, có thể dài bằng 2.618 lần sóng A.

Mô hình sóng Double Zigzag và mô hình sóng Triple Zigzag

Các biến thể phổ biến của mô hình Zigzag (ZZ) là mô hình Double Zigzag (DZ) và mô hình Triple Zigzag (TZ).

Về bản chất thì chúng đều là các mô hình điều chỉnh. Mô hình Triple Zigzag (TZ) thì hiếm xảy ra. Tất cả các mô hình này tạo thành họ Zigzag (ZZ).

Mô hình Double Zigzag

Mô hình Double Zigzag (DZ) được tạo thành bằng 2 mô hình Zigzag (ZZ) được nối với nhau bởi một mô hình điều chỉnh tương đối ngắn gọi là sóng (X).

Mô hình Double Zigzag (DZ) được biểu thị bằng các sóng (W)-(X)-(Y) trong đó các sóng (W), (Y) theo mô hình Zigzag (ZZ).

Mô hình Triple Zigzag

Mô hình Triple Zigzag (TZ) được tạo thành bằng 3 mô hình Zigzag (ZZ) được nối với nhau bởi 2 mô hình sóng điều chỉnh tương đối ngắn gọi là sóng (X).

Mô hình Triple Zigzag (TZ) được biểu thị bằng các sóng (W)-(X)-(Y)-(X)-(Z) trong đó các sóng (W), (Y), (Z) theo mô hình Zigzag (ZZ).

Quy tắc mô hình sóng Double Zigzag và Triple Zigzag

  • Các sóng (W), (Y), (Z) phải theo mô hình Zigzag (ZZ).
  • Sóng (X) có thể là bất kỳ mô hình điều chỉnh nào trừ mô hình Expanding Triangle (ET).
  • Sóng (X) phải ngắn hơn sóng (W) về biên độ giá.
  • Sóng (Y) phải bằng hoặc dài hơn sóng (X) về biên độ giá.
  • Sóng (X) thứ hai phải ngắn hơn sóng (Y) về biên độ giá.
  • Sóng (Z) phải bằng hoặc dài hơn sóng (X) thứ hai về biên độ giá.

Chú ý: Các mô hình sóng Double Zigzag (ZZ) và Triple Zigzag (TZ) chứa các mô hình Zigzag (ZZ) vì thế các biến thể Zigzag (ZZ) Running, Zigzag (ZZ) Elongated cũng hàm chứa trong các mô hình sóng này.

Bạn vừa đọc bài viết: Sóng điều chỉnh – Corrective wave – Zigzag
Bài tiếp theo tôi sẽ chia sẻ với bạn về: “Sóng điều chỉnh – Corrective wave – Flat

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments